Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 03 Teşrîn-i Sânî 1434    Kasım: 9
8 REBÎ'UL-EVVEL 1440

16
KASIM
2018
Cuma

Yılın 320. günü, Kalan Gün : 45
11. Ay, 30 Gün, 46. Hafta
Gündüzün kısalması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız! Tevbe ediniz ki, affa kavuşasınız. Hacı Bayrâm-ı Velî “Rahmetullahi aleyh”

 


Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin vefâtı (1240) - Süveyş Kanalı’nın açılışı (1869) - Haşerâtın gizlenmesi

 Featured Image 01